Turvallisesti Tikli tikkailla

Tikkaiden valinta

Tikli -tuoteperheessä on tarjolla useita tikasvaihtoehtoja ammatilaisille sekä kotitalous- ja vapaa-ajan käyttöön. Valikoimasta löytyyvapaasti seisovat tikkaat, yhdistelmä-, noja-, monitoimi- ja erikoistikkaat.

Valinnassa on tärkeää huomioida käytön olosuhteet ja käyttötarkoitus. Muita tärkeitä seikkoja ovat mm. tikkaiden tukevuus, liikuteltavuus, pituus sekä muiden lisävarusteiden tarve. Tarkoituksenmukaisilla tikkailla työ sujuu turvallisesti ja tehokkaasti.

Tikkaiden kunto

Tikli -tikkaat valmistetaan alumiiniseokseta, joka on erittäin kestävä materiaali. Keveytensä ansiosta tikkaat ovat helposti liikuteltavia työkohteesta toiseen.

Käytössä tai varastoitaessa alumiinitikkaatkin saattavat joutua ulkopuolelta tulevien kolhujen ja muiden vaurioiden kohteeksi. Tästä syystä tikkaiden kunto on tarkastettava huolellisesti aina ennen käyttöönottoa. Vaurioitunut tikas on poistettava käytöstä välittömästi.

Laadunvarmistus

Tikli -tikkaat valmistetaan standardien SFS-EN 131-1 ja  SFS-EN 131-2 mukaisesti.Tikli Group Oy:lläon tikkaiden merkintälupa, jonka käyttöoikeuden myöntäjä tarkastaa säännöllisesti. Lisäksi käytössämme on sertifioidut ISO 14001 ja ISO 9001 ympäristö- ja laatujärjestelmät, joiden pohjalta toimintaympäristömme on laadittu. Tämä ohjaa niin suunnittelu- kuin tuotantotoimintaamme.

Tikkaiden käytössä huomioitavaa:

Käyttöturvallisuus on tikkaiden käyttäjän kannalta ensisijaisen tärkeää. Oikein käytettynä tikkailla työs kentelyn tapaturmariskit voidaan minimoida.

Nojatikkaiden asettelussa kaltevuuskulman tulisi olla 75°. Tällä tavoin ehkäistään tikkaan alapään liukuminen ulospäin.

Jatkotikkaiden alapäässä olevat kumitulpat sekä tikkaisiin saatavat lisävarusteet (muuntosarja ja säädettävä tukijalka) parantavat alapään vakautta luistavilla, epätasaisilla ja pehmeillä alustoilla. Tikkaan vakautta voidaan parantaa lisävarusteilla: jatkotikkaan ylätaso, elementtikoukut ja muut kiinnikekoukut sekä vaakatukijalka.

EN131-1:2015 asetuksessa on asetettu lisävaatimuksia nojatikkaille, joiden pituus yli 3m. Vaatimukset täyttyvät käytettäessä lisävarusteena olevaa MS=muuntosarjaa (sis vaakatuki+ turvahihna). Vaatimukset täyttyvät seuraavilla vaakatukipituuksilla: MS = 1080mm (A37-A61 eli kaikki 6,1m asti), MS73/85  =1200mm.

Muistathan, että tikkaita ei ole tarkoitettu työskentelyalustaksi! Kiipeä tikkaille molemmat kädet vapaina ja kasvot tikkaisiin päin suunnattuna.

Vapaasti seisovien tasotikkaiden käyttöalustan tulee olla tasainen. Tikkaat avataan huolellisesti käyttöasentoon suorassa ja ylätaso lukittuna.

Huom! Varmista, että jatkotikkaat ovat käytettäessä (oheisen kuvan mukaisesti) oikein päin eli tikkaiden kapeaosa on ylhäällä ja leveä osa alhaalla. Sijoita tikkaat niin, että ne ovat työkohdetta päin.

Tikkaiden käyttö- ja huoltohjeet

Ennen käyttöä:

a) Varmistu, että olet riittävän hyvässä kunnossa käyttämään tikkaita. Tietty lääkitys tai humalatila tai lääkkeiden väärinkäyttö voivat aiheuttaa, että tikkaiden käyttö on vaarallista;

b) Kuljettaessasi tikkaita taakkatelineellä tai kuorma-autossa, varmista että ne eivät vahingoitu kuljetuksen aikana;

c) Tarkista tikkaat kuljetuksen jälkeen ja ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi niiden kunto ja toimivuus;

d) Tarkista silmämääräisesti ennen jokaista käyttökertaa, että tikkaat eivät ole vahingoittuneet ja ovat turvalliset käyttää;

e) Ammattimaisessa käytössä on tikkaat tarkastettava säännöllisesti;

f) Varmista, että tikkaat soveltuvat käyttötarkoitukseensa;

g) Älä käytä vahingoittuneita tikkaita;

h) Poista tikkailta vaaralliset aineet kuten märkä maali, muta öljy tai lumi;

i) Arvioi riskit ennen tikkaiden käyttöä ottaen huomioon maan lainsäädäntö;

j) Tikkaiden muoviosien käyttölämpötila on -20 - +60 astetta;

Tikkaan pystyttäminen:

a) Jatkotikkaat pitää asettaa nojaamaan seinää vasten oikeaan kulmaan (kallistuskulma noin 1:4) askelmat oikaistuna ja A-mallin tikkaat pitää avata täysin;

b) Lukituslaitteet, jos niitä on, pitää kiinnittää hyvin ennen käyttöä;

c) Tikkaiden pitää olla tasaisella, vaakasuoralla ja liikkumattomalla alustalla;

d) Jatkotikkaiden pitää nojata tasaista rikkoutumatonta pintaa vasten ja niiden käyttöä pitää varmistaa sitomalla tai soveltuvan vakautta parantavan laitteen avulla;

e) Tikkaan asentoa ei saa koskaan korjata ylhäältä käsin;

f) Kun pystytät tikkaat, ota huomioon törmäysvaarat jalankulkijoiden, ajoneuvojen tai avautuvan oven kanssa. Varmista ovien (ei koske palo-ovea) ja ikkunoiden kiinni pysyminen työskentely alueella kun se on mahdollista;

g) Tunnista kaikki sähköön liittyvät riskit työskentely alueella, kuten ylhäällä menevät johdot tai muut esilläolevat sähköiset laitteet;

h) Tikkaiden pitää seisoa omilla jaloillaan, ei puolien tai askelmien varassa;

i) Tikkaita ei pidä asettaa liukkaalle alustalle (kuten jää, kiiltävät pinnat tai merkittävästi likaantuneet kiinteät pinnat) ellei oteta käyttöön tehokkaita menetelmiä estämään tikkaiden liukumista tai varmistamaan että likaantuneet pinnat ovat riittävän puhtaat.

Tikkaiden käyttö:

a) Älä ylitä tikkaille soveltuvaa maksimipainoa;

b) Älä kurota; käyttäjän on pidettävä vyön solki (napa) pystypuiden sisällä ja molemmat jalat samalla askelmalla työskentelyn aikana;

c) Älä poistu seinään nojaavilta tikkailta ollessasi korkealla jos tikkaita ei ole sidottu kiinni tai niiden vakautta parannettu muulla tavoin;

d) Älä käytä A-tikkaita toiselle tasolle pääsemiseksi;

e) Älä seiso nojaavien tikkaiden kolmella ylimmällä askelmalla tai puolalla;

f) Älä seiso A-tikkaiden kahdella ylimmällä askelmalla tai puolalla ilman tasoa tai käsi/polvitankoa;

g) Älä seiso A-tikkaiden jatkotikkaan neljällä ylimmällä askelmalla/puolalla;

h) Tikkaita pitää käyttää ainoastaan kevyeen työhön ja lyhyen aikaa;

i) Käytä eristettyjä tikkaita välttämättömiin sähkötöihin;

j) Älä käytä tikkaita ulkona huonossa säässä, kuten kovalla tuulella;

k) Varoita lapsia leikkimästä tikkailla;

l) Varmista ovien (ei koske palo-ovea) ja ikkunoiden kiinni pysyminen työskentely alueella kun se on mahdollista;

m) Ole katse tikkaisiin päin noustessasi tai laskeutuessasi tikkailta;

n) Pidä tikkaista hyvin kiinni kun nouset tai laskeudut tikkailta;

o) Älä käytä tikkaita siltana;

p) Käytä tukevia jalkineita kiivetessäsi tikkaille;

q) Älä ota liiallista kuormaa sivullesi kuten tiiliä tai sementtiä:

r) Älä työskentele pitkiä aikoja tikkailla ilman säännöllisiä taukoja (väsymys on riski);

s) Jatkotikkaiden yläpään pitäisi olla ainakin 1 m yli tavoiteltavan ylätason;

t) Tarvikkeiden, joita kannetaan tikkaita käytettäessä, pitää olla kevyitä ja helppoja käsitellä;

u) Vältä työtä, joka pakottaa sivuttaiseen seisomiseen A-tikkailla, kuten sivuttain poraaminen kiinteään materiaaliin (tiili- tai sementti);

v) Pidä työskennellessäsi tikkaista kiinni tai käytä lisä turvalaitteita jos kiinnipitäminen ei onnistu; Korjaus, huoltaminen ja varastointi Korjaus- ja huoltotyö pitää antaa asiantuntevalle henkilölle ja se pitää tapahtua valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tikkaat pitää varastoida valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tikkaiden säilytys ja varastointi

Varastoi tikkaat huolellisesti. Varastopaikan tulisi sijaita mieluiten sisätiloissa ja lähellä työkohteita.Tikkaat tulee saada tarvittaessa helposti ja turvallisesti käyttöön. Metallitikkaita ei saa säilyttää tiloissa, joiden ilmassa on syövyttäviä aineita. Tikkaita ei saa ripustaa pienasta tai sivutuesta. Tikkaat tulisi säilyttää, alemman sivutuen varassa levätenvaaka-asennossa. Jokaisella tikkaalla tulisi olla tikkaiden numerolla tai muulla merkinällä varustettu säilytyspaikkansa.