Tikkaiden ja telineiden säädökset

Tikkaiden ja telineiden käyttöä säädellään Suomen lainsäädännössä seuraavissa säädöksissä:

  • Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002)
  • Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä (VnA856/98)
  • Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VnA 205/2009)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (STM 156/1998)

Tuotteisiin liittyvät Eurooppalaiset standardit:

  • SFS-EN 131 Tikkaat (ei harmonisoitu, joten ei oikeuta CE-merkitsemään)
  • SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät portaat
  • EN-1004 Mobile access and working towers made of prefabricated elements

Tikasturvallisuus

Rakennustyömailla on nyt käytössä uudet RT:n tikasturvallisuusohjeet. Ohjeistuksissa määritellään työmaalla käytettävien tikastyövälineiden turvallisuus-, käyttöominaisuus- sekä vakausvaatimukset.

Ohjeistuksessa määritellään työmaalla käytettävien tikastyövälineiden turvallisuus-, käyttöominaisuus-, sekä vakausvaatimukset

RT-ohjeistuksen /VnA 205/2009 asetuksen mukaisesti työmaakäyttöön

Turvalliset työpukit ja tasotikkaat

Ohutud toopukid ja parvormredelid

Bezpieczenstwo pracy na podestach roboczych i drabinach rozstawnych

Safe work stands and standing ladders

Безопасные рабочие козлы и лестницы с рабочей площадкой