Lumiesteet

lumieste1Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää katolla, kun sen jyrkkyys on 1:8 tai jyrkempi.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. Lumiestettä ei saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.

Lumiesteen ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5kN/m lappeensuuntaista kuormitusta. TIKLI-lumiesteet täyttävät nämä vaatimukset. Tästä todisteena on VTT:n myöntämä tuotesertifikaatti. Lumiesteet täyttävät RT-kortin 85-10708 asettamat vaatimukset.

Jotta lumiesteet ja kiinnitys kattorakenteisiin täyttävät edellä mainitut vaatimukset, on niiden mitoituksessa ja asennuksessa välttämätöntä tutustua asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

Ajankohtainen kattojen lumikuorma

Esitteet ja ohjeet: