Tikkaisiin liittyvät lait, säädökset ja ohjeet

Tikkaiden ja telineiden käyttöä säädellään Suomen lainsäädännössä seuraavissa säädöksissä:

  • Työturvallisuuslaki (TTL 738/2002)
  • Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä (VNa 856/98)
  • Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009)
  • Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
  • Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työtelineiden ja putoamista estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyössä (STM 156/1998)

Tuotteisiin liittyvät Eurooppalaiset standardit:

  • SFS-EN 131 Tikkaat (ei harmonisoitu, joten ei oikeuta CE-merkitsemään),
  • SFS-EN 14396 Kulkuaukkojen kiinteät portaat,
  • EN-1004 Mobile access and working towers made of prefabricated elements

Tikkaiden käyttöohjeet

Voit tutustua Tikli tikkaiden käyttöohjeisiin alla olevasta linkistä.

Tikli tikkaiden käyttöohjeet

RT:n tikasturvallisuusohjeet

Rakennustyömailla on käytössä uudet RT:n tikasturvallisuusohjeet.

Oheinen ohje on tarkoitettu työpaikkojen käyttöön helpottamaan työpukkien ja tasotikkaiden valintaa silloin, kun riskien arvioinnissa päädytään siihen, että työn turvallinen toteutus edellyttää ko. tuotteilta nykysäännökset ylittäviä turvallisuusominaisuuksia.

Ohjeistuksissa määritellään työmaalla käytettävien tikastyövälineiden turvallisuus-, käyttöominaisuus- sekä vakausvaatimukset. Ohjeistuksessa määritellään työmaalla käytettävien tikastyövälineiden turvallisuus-, käyttöominaisuus-, sekä vakausvaatimukset.

Työturvallisuuskeskuksen ohjeita

» Turvallisesti tikkailla, Työturvallisuuskeskus (PDF)
» Turvallinen työskentely, Työturvallisuuskeskus (PDF)
» Turvallisesti raksalla, Työturvallisuuskeskus (PDF)

Tutustu ammattikäyttöön suunniteltuihin tuotteisiimme

» RT-ohjeen täyttävät tikkaat ja työpukit
» VNa 205/2009 täyttävät tikkaat, työpukit ja telineet.

Sales - Ladders and scaffolds

Pirkko Isoranta

Product Group Manager
Ladders & Scaffolds, Mitax, Sheds
0207 609 252

Miika Jaatinen

Regional Sales Manager
Ladders & Scaffolds, Mitax
0207 609 253